خروج

صدور برگ مرخصی آخرین اخبار تاکسیرانی خرید و فروش تاکسی تماس با ما

شرایط لازم برای دریافت پروانه تاکسیرانی

۱۳۹۶-۰۶-۲۵

۱ - داشتن حداقل ۲۳ سال سن

۲ - داشتن حداقل گواهی پایان دوره ابتدایی یا گواهینامه نهضت سواد آموزی معادل آن برای افرادی که کمتر از ۵۰ سال سن دارند و سواد خواندن و نوشتن برای افرادی که دارای بیش از ۵۰ سال سن هستند.

۳ - داشتن برگ پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه عمومی

۴ - دارابودن گواهینامه معتبر رانندگان اتومبیل ( پایه دوم،پایه یکم،ب۲ ) 

۵ - داشتن تاهل

۶ - تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۷ - نداشتن سوءپیشینه

۸ - عدم اشتهار به فساد اخلاقی

۹ - ارائه گواهی صحت بدنی و فکری و عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی

۱۰ - محروم نبودن از حقوق اجتماعی یا اشتغال به رانندگی از طرف مراجع ذی صلاح

۱۱ - التزام به رعایت شئون اسلامی

۱۲ - نداشتن شغل دیگر

نوشته شده در تاریخ : ۱۳۹۶-۰۶-۲۵

لیست تاکسیهای ثبت شده جهت فروش

# خودرو مدل سوخت کد
1 سمند ۱۳۹۶ بنزین 139558
2 تاکسی ۱۳۹۶ بنزین 136555
3 ون ۱۳۸۴ بنزین 132980
4 ون ۱۳۸۶ بنزین 132122
5 تاکسی سمند ۱۳۸۶ دوگانه سوز 130406
6 تاکسی ۱۳۹۳ دوگانه سوز 129691
7 تاکسی ۱۳۹۳ بنزین 128976
8 سنمد ۱۳۹۳ بنزین 128690
9 سمند ۱۳۹۳ بنزین 128547
10 سمند ۱۳۹۳ بنزین 127117
11 سمند اف7 ۱۳۹۳ دوگانه سوز 124829
12 روا ۱۳۹۰ بنزین 117393
13 روا ۱۳۹۰ دوگانه سوز 116678
14 تاکسی ۱۳۹۰ بنزین 115677
15 پژو ۱۳۹۰ دوگانه سوز 114247
16 پژو ۱۳۹۰ بنزین 113818
17 روا ۱۳۹۰ بنزین 113532
18 پژو روا دوگانه سوز 111530
19 روا ۱۳۹۰ دوگانه سوز 109385
20 پژو ۱۳۹۰ دوگانه سوز 108098
21 سمند ۱۳۸۷ بنزین 104094
22 تاکسی ۱۳۸۶ دوگانه سوز 102092
23 پراید ۱۳۸۵ دوگانه سوز 101663
24 پژو 405 ۱۳۹۵ بنزین 101234
25 پیکان ۱۳۸۲ دوگانه سوز 100948
26 پیکان9147163288 ۱۳۸۱ دوگانه سوز 100519
27 تاکسی ۱۳۸۲ بنزین 99089
28 تاکسی ۱۳۸۵ بنزین 98231
29 پرای ۱۳۸۷ بنزین 97230
30 تاکسی ۱۳۸۷ بنزین 95514
31 `vhdn ۱۳۸۶ دوگانه سوز 92368
32 پ‍ژو ۱۳۸۶ بنزین 89079
33 پژو ۱۳۸۶ بنزین 88650
34 تاکسی ۱۳۸۶ بنزین 87363
35 تاکسی روا ۱۳۸۶ دوگانه سوز 87220
36 پژو ۱۳۸۶ دوگانه سوز 87077
37 روا ۱۳۸۶ بنزین 83359
38 405 ۱۳۸۶ دوگانه سوز 81643
39 تاکسی پراید ۱۳۸۵ دوگانه سوز 81357
40 تاکسی ۱۳۸۵ بنزین 80928
41 پیکان ۱۳۹۶ دوگانه سوز 79069
42 تاکسی ۱۳۹۶ بنزین 78783
43 پیکان ۱۳۸۳ بنزین 76638
44 رو ۱۳۹۰ بنزین 76495
45 تاکسی ۱۳۸۳ بنزین 75923
46 پیکان ۱۳۹۶ دوگانه سوز 65913
47 پیکان ۱۳۸۰ بنزین 64197
48 پژو ۱۳۹۵ بنزین 63196
49 پیکان ۱۳۷۹ بنزین 61480
50 پژو ۱۳۸۹ بنزین 58048
51 پیکان ۱۳۷۷ بنزین 57762
52 روا ۱۳۹۰ دوگانه سوز 56761
53 روا ۱۳۹۰ بنزین 56618
54 پژوروا ۱۳۹۰ دوگانه سوز 55617
55 روا سال ۱۳۹۰ بنزین 53329
56 پیکان ۱۳۷۷ بنزین 52185
57 روا ۱۳۹۰ بنزین 51470
58 پژو ۱۳۹۶ دوگانه سوز 48324
59 پ ۱۳۹۰ بنزین 48038
60 روا ۱۳۸۳ دوگانه سوز 46322
61 پیکان ۱۳۸۳ دوگانه سوز 46036
62 تاکسی ۱۳۸۶ بنزین 44320
63 تاکسی ۱۳۹۰ بنزین 42175
64 پژو ۱۳۹۰ بنزین 40173
65 405 ۱۳۸۲ دوگانه سوز 40030
66 تاکسی ۱۳۸۶ بنزین 38314
67 روا۹۱۴۱۸۰۰۱۷۵ ۱۳۹۰ بنزین 36741
68 پزو ۱۳۹۵ بنزین 34453
69 پژو ۱۳۸۰ بنزین 33881
70 پژو ۱۳۷۹ دوگانه سوز 31593
71 تاکسی ۱۳۹۰ بنزین 29734
72 پژو روا ۱۳۹۰ دوگانه سوز 28161
73 روا ۱۳۹۰ بنزین 27589
74 پ ۱۳۷۸ بنزین 27446
75 پیکان ۱۳۷۷ دوگانه سوز 26302
76 پژو ۱۳۹۵ دوگانه سوز 25730

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است
گروه برنامه نویسی سان اَپ