خروج
سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بوکان

صدور برگ مرخصی آخرین اخبار سازمان حمل و نقل خرید و فروش تاکسی تماس با ما

شرایط لازم برای دریافت پروانه تاکسیرانی

۱۳۹۶-۰۶-۲۵

۱ - داشتن حداقل ۲۳ سال سن

۲ - داشتن حداقل گواهی پایان دوره ابتدایی یا گواهینامه نهضت سواد آموزی معادل آن برای افرادی که کمتر از ۵۰ سال سن دارند و سواد خواندن و نوشتن برای افرادی که دارای بیش از ۵۰ سال سن هستند.

۳ - داشتن برگ پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه عمومی

۴ - دارابودن گواهینامه معتبر رانندگان اتومبیل ( پایه دوم،پایه یکم،ب۲ ) 

۵ - داشتن تاهل

۶ - تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۷ - نداشتن سوءپیشینه

۸ - عدم اشتهار به فساد اخلاقی

۹ - ارائه گواهی صحت بدنی و فکری و عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی

۱۰ - محروم نبودن از حقوق اجتماعی یا اشتغال به رانندگی از طرف مراجع ذی صلاح

۱۱ - التزام به رعایت شئون اسلامی

۱۲ - نداشتن شغل دیگر

نوشته شده در تاریخ : ۱۳۹۶-۰۶-۲۵

لیست تاکسیهای ثبت شده جهت فروش

# خودرو مدل سوخت کد
1 سمند ۱۳۹۶ بنزین 139558
2 سمند ۱۳۹۶ بنزین 138414
3 تاکسی ۱۳۹۶ بنزین 136555
4 ون ۱۳۸۴ بنزین 132980
5 ون ۱۳۸۶ بنزین 132122
6 تاکسی سمند ۱۳۸۶ دوگانه سوز 130406
7 تاکسی ۱۳۹۳ دوگانه سوز 129691
8 تاکسی ۱۳۹۳ بنزین 128976
9 سنمد ۱۳۹۳ بنزین 128690
10 سمند ۱۳۹۳ بنزین 128547
11 سمند ۱۳۹۳ بنزین 127117
12 سمند اف7 ۱۳۹۳ دوگانه سوز 124829
13 روا ۱۳۹۰ بنزین 117393
14 تاکسی ۱۳۹۰ دوگانه سوز 117107
15 روا ۱۳۹۰ دوگانه سوز 116678
16 پژو ۱۳۹۰ دوگانه سوز 114247
17 پژو ۱۳۹۰ بنزین 113818
18 روا ۱۳۹۰ بنزین 113532
19 پژو روا دوگانه سوز 111530
20 پژو روآ ۱۳۹۰ بنزین 111244
21 روا ۱۳۹۰ دوگانه سوز 109385
22 پژو ۱۳۹۰ دوگانه سوز 108098
23 سمند ۱۳۸۷ بنزین 104094
24 تاکسی ۱۳۸۶ دوگانه سوز 102092
25 پراید ۱۳۸۵ دوگانه سوز 101663
26 پژو 405 ۱۳۹۵ بنزین 101234
27 پیکان ۱۳۸۲ دوگانه سوز 100948
28 پیکان9147163288 ۱۳۸۱ دوگانه سوز 100519
29 تاکسی ۱۳۸۲ بنزین 99089
30 تاکسی ۱۳۸۵ بنزین 98231
31 پرای ۱۳۸۷ بنزین 97230
32 تاکسی ۱۳۸۷ بنزین 95514
33 `vhdn ۱۳۸۶ دوگانه سوز 92368
34 پ‍ژو ۱۳۸۶ بنزین 89079
35 پژو ۱۳۸۶ بنزین 88650
36 تاکسی ۱۳۸۶ بنزین 87363
37 تاکسی روا ۱۳۸۶ دوگانه سوز 87220
38 پژو ۱۳۸۶ دوگانه سوز 87077
39 روا ۱۳۸۶ بنزین 83359
40 405 ۱۳۸۶ دوگانه سوز 81643
41 تاکسی پراید ۱۳۸۵ دوگانه سوز 81357
42 تاکسی ۱۳۸۵ بنزین 80928
43 پیکان ۱۳۹۶ دوگانه سوز 79069
44 تاکسی ۱۳۹۶ بنزین 78783
45 پیکان ۱۳۸۳ بنزین 76638
46 رو ۱۳۹۰ بنزین 76495
47 تاکسی ۱۳۸۳ بنزین 75923
48 تاکسی ۱۳۸۳ بنزین 74779
49 پیکان ۱۳۹۶ دوگانه سوز 65913
50 پیکان ۱۳۸۰ بنزین 64197
51 پژو ۱۳۹۵ بنزین 63196
52 پیکان ۱۳۷۹ بنزین 61480
53 پژو ۱۳۸۹ بنزین 58048
54 روا ۱۳۹۰ دوگانه سوز 56761
55 روا ۱۳۹۰ بنزین 56618
56 پژوروا ۱۳۹۰ دوگانه سوز 55617
57 روا سال ۱۳۹۰ بنزین 53329
58 پیکان ۱۳۷۷ بنزین 52185
59 روا ۱۳۹۰ بنزین 51470
60 پژو ۱۳۹۶ دوگانه سوز 48324
61 پ ۱۳۹۰ بنزین 48038
62 روا ۱۳۸۳ دوگانه سوز 46322
63 پیکان ۱۳۸۳ دوگانه سوز 46036
64 تاکسی ۱۳۸۶ بنزین 44320
65 تاکسی ۱۳۹۰ بنزین 42175
66 پژو ۱۳۹۰ بنزین 40173
67 405 ۱۳۸۲ دوگانه سوز 40030
68 تاکسی ۱۳۸۶ بنزین 38314
69 روا۹۱۴۱۸۰۰۱۷۵ ۱۳۹۰ بنزین 36741
70 پزو ۱۳۹۵ بنزین 34453
71 پژو ۱۳۸۰ بنزین 33881
72 پژو ۱۳۷۹ دوگانه سوز 31593
73 تاکسی ۱۳۹۰ بنزین 29734
74 پژو روا ۱۳۹۰ دوگانه سوز 28161
75 روا ۱۳۹۰ بنزین 27589
76 پ ۱۳۷۸ بنزین 27446
77 پیکان ۱۳۷۷ دوگانه سوز 26302
78 پژو ۱۳۹۵ دوگانه سوز 25730

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است
گروه برنامه نویسی سان اَپ