خروج
سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بوکان

صدور برگ مرخصی آخرین اخبار سازمان حمل و نقل خرید و فروش تاکسی تماس با ما

فرایند صدور مجوز

شرایط لازم براي اخذ پروانه حمل و نقل(كارت شهري)

۱ -   داشتن حداقل ۲۳ سال سن 
۲ - داشتن مدرك تحصيلي حداقل پایان دوره ابتدايي يا معادل آن يعني دوره پاياني نهضت سواد آموزي برای افرادی که کمتر از۵۰  سال سن دارند وسواد خواندن ونوشتن برای افرادی دارای  بیش از۵۰  سال سن هستند.
۳ -   داشتن برگ پایان خدمت ویا معافیت از خدمت وظیفه عمومی.
۴ - دارابودن گواهينامه معتبررانندگی پایه دوم،پایه یکم
۵ -   داشتن تاهل. 
۶ - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
متقاضیان درصورت دارا بودن شرایط مذکور می بایستی مدارک ذیل را نیز ارائه نمایند:
۱ - ارائه گواهی عدم سوء پیشینه.
۲ - ارائه گواهی صحت بدنی وفکری وعدم اعتیاد به مواد مخدر ومشروبات الکلی.
۳ - محروم نبودن از حقوق اجتماعی ویا اشتغال به شغل رانندگی از طرف مراجع ذی صلاح.
۴ - عدم اشتهار به فساد اخلاقی.
۵ - الزام به رعایت شئون اسلامی.
۶ - نداشتن شغل دیگر.
۷ - سپردن تعهد مبنی بررعایت مفاد آئین نامه ونیز قبولی تصمیمات هیأت انضباطی موضوع ماده ۱۵ آئین نامه.
۸ - واريزهزینه های مربوط به استعلامات وصدور کارت وارائه فيش واريزي به همراه ساير مدارك.
۹ - سپردن يكفقره سفته   به عنوان ضمانت حسن اجرای کار وانجام تعهدات.
۱۰ - قبولی در آزمون شهرشناسی.


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است
گروه برنامه نویسی سان اَپ