خروج
سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بوکان

صدور برگ مرخصی آخرین اخبار سازمان حمل و نقل خرید و فروش تاکسی تماس با ما

اهداف و وظایف سازمان

اهم وظایف و ماموریت های سازمان در چارچوب وظایف قانونی شهرداری به شرح ذیل است:

۱.مدیریت یکپارچه حمل و نقل عمومی مسافر.

۲.مدیریت یکپارچه حمل و نقل بار شهری از قبیل شناسایی،ساماندهی و نظارت بر سامانه های حمل و نقل بار،صدور باربرگ و اعمال ضوابط ایمنی و حفاظت بویژه برای بارهای خطرناک و ترافیکی.

۳.مدیریت ساخت ،توسعه،بهره برداری و نگهداری پایانه های مسافری شهری و پایانه ها و مراکز عمده بار (باراندازها)

۴.مدیریت ساخت،توسعه و نگهداری پایانه های مسافری برون شهری.

۵.طراحی،ایجاد و پیاده سازی نظام جامع و یکپارچه اطلاعات مرتبط با حمل و نقل و ترافیک شهری تحلیل و پایش مستمر آن.

۶.مدیریت ایجاد،بهره برداری و نگهداشت مرکز کنترل ترافیک شهر.

۷.مطالعه و مدیریت اجرای طرح های منجر به بهبود تردد شهری،ارتقای ایمنی و نظم تردد،توسعه و بهبود سامانه های حمل و نقل همگانی مسافر و بار از قبیل پیاده سازی نظام جامع و یکپارچه اطلاعات و مدیریت سوانح و تخلفات رانندگی،توسعه و ساماندهی شبکه معابر و رفع نقاط حادثه خیز،اصلاح هندسی و آرام  سازی معابر و تقاطع ها،مدیریت تقاطع ها و نحوه کنترل آنها،ساماندهی هوشمند حمل و نقل و ترافیک،مدیریت یکپارچه سامانه های حمل و نقل و فعالان و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر ،توسعه و اصلاح خطوط همگانی مسافر و پوشش بهینه آنها،نحوه توزیع ناوگان مسافر در خطوط و سرفاصله زمانی اعزام ناوگان و ایجاد محدودیت زمانی و مکانی فعالیت ناوگان بار و پایش میزان اثربخشی طرح ها.

۸.مدیریت ایجاد،توسعه،نگهداشت و بهسازی زیرساخت های مورد نیاز و مرتبط با حمل و نقل شهری،سامانه های حمل و نقل همگانی بار و مسافر و تأسیسات مرتبط با آن از قبیل معابر و تقاطع ها ،پیاده روها،روسازی معابر و پیاده روها،روگذرها و زیرگذرها،ابنیه(نظیر پل و تونل)خطوط حمل و نقل همگانی ،ناوگان عمومی بار و مسافر،ایستگاههای حمل و نقل همگانی،تجهیزات و علایم ایمنی،فن آوریهای نوین،سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک و تسهیلات ترافیکی با رویکرد تردد ایمن شهروندان و گسترش استفاده از حمل و نقل پاک(پیاده روی،دوچرخه سواری،ناوگان برقی،و دو نیرویی و ...)

۹.فراهم کردن زیر ساختهای لازم به منظور نظارت و کنترل بر اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی با اولویت استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل و ترافیک.

۱۰.مناسب سازی و بهبود سامانه های حمل و نقل عمومی مسافر،معابر،پیاده روها و تسهیلات ترافیکی بمنظور تردد ایمن و آسان توان یابان بویژه افراد سالمند یا کم توان حسی - حرکتی یا دارای معلولیت.

۱۱.بررسی و تصویب طرح های ترافیکی ایمنی کارگاهی و دسترسی مسیر کلیه عملیات عمرانی واقع در معابر شهری.

۱۲.بررسی و تصویب مطالعات امکان سنجی و عارضه سنجی ترافیکی برای ساخت و سازهای مهم شهری موضوع ماده ۳۲ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی.

۱۳.مطالعه و مدیریت اجرای مکانیابی خطوط و جانمایی نقاط امداد رسانی از جمله امداد هوایی.

۱۴.مطالعه و مدیریت اجرای جامع ایجاد،توسعه و بهبود پدافند غیر عامل در حمل و نقل و ترافیک شهری.

۱۵.برنامه ریزی،مطالعه و مدیریت اجرای طرح های مدیریت عرضه و تقاضای سفر و اصلاح الگوی سفر.

۱۶.مدیریت توقفگاههای حاشیه ای و مدیریت ساخت،توسعه و بهره برداری از توقفگاههای عمومی و صدور مجوزها.

۱۷.مدیریت تهیه،نصب و نگهداری علایم افقی و عمودی راهنمایی و رانندگی،تابلوهای هدایت مسیر و معرفی معابر و اماکن خدماتی،فرهنگی و تاریخی.

۱۸.مدیریت ایجاد و نظارت بر مراکز معاینه فنی خودرو و امور ستادهای معاینه فنی.

۱۹.بررسی و پیشنهاد نرخ حمل و نقل عمومی مسافر و بار و تعیین شیوه اخذ آن با اولویت استفاده از روش های نوین.

۲۰.صدور،تمدید و لغو پروانه بهره برداری و رتبه بندی شرکت های تعاونی یا خصوصی حمل و نقل عمومی بار و مسافر.

۲۱.صدور،تمدید و لغو پروانه بهره برداری واحدهای تجاری،اداری یا صنفی فعال و کارگزاران در حمل و نقل بار.

۲۲.صدور،تمدید و لغو پروانه اشتغال رانندگان و راهبران ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر.

۲۳.صدور،تمدید و لغو پروانه فعالیت برای ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر.

۲۴.مدیریت اجرای طرح مرتبط با افزایش سطح مهارتهای شغلی و فرهنگ ترافیک رانندگان و سایر فعالان بخش خصوصی و تعاونی حمل و نقل عمومی بار و مسافر.

۲۵.استفاده از بخش های تعاونی و خصوصی در ایجاد،توسعه،بهره برداری ،نوسازی و مدیریت سامانه های حمل و نقل عمومی بار و مسافر و اجرای طرح های منجر به بهبود عبور و مرور شهری از طریق طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی ،خرید خدمت و واگذاری بهره برداری تمام یا بخشی از امور مرتبط.

۲۶.مدیریت اجرای طرح های منجر به کاهش آلاینده های زیست محیطی ناشی از حمل و نقل و ترافیک شهری و مصرف انرژی.

۲۷.افزایش آگاهی و ارتقای رفتار و فرهنگ عمومی  در زمینه حقوق و تکالیف شهروندی در حمل و نقل و ترافیک شهری.

۲۸.اطلاع رسانی بهنگام و مستمر وضعیت ترافیکی شهر به شهروندان.

۲۹.بررسی و پیشنهاد انواع عوارض مرتبط با حمل و نقل و ترافیک شهری از قبیل عوارض محدوده زمانی و مکانی تردد،محدوده کم انتشار آلاینده ها(LEZ )،آلایندگی خودروها،مصرف سوخت و میزان پیمایش خودروها و تعیین شیوه اخذ و هزینه کرد آنها با اولویت استفاده از روش های نوین.

۳۰.مطالعه و مدیریت اجرای طرح جامع ایجاد،توسعه و بهبود پدافند غیرعامل در حمل و نقل و ترافیک شهری.

۳۱.استفاده از شیوه های تامین منابع مالی نوین از قبیل فاینانس،یوزانس،خطوط اعتباری ،وام های بین المللی،وامهای غیر قرضی(سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی)،اوراق مشارکت،صکوک اسلامی با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای توسعه فعالیت های سازمان.


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است
گروه برنامه نویسی سان اَپ