خروج

صدور برگ مرخصی آخرین اخبار تاکسیرانی خرید و فروش تاکسی تماس با ما

اهداف و وظایف سازمان

اهداف و وظایف سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی بوکان

مقدمه
امروزه حمل و نقل و جابجايي مسافر و سفرهاي درون شهري يكي از مهمترين مسائل مهم مديريت شهري ميباشد كه با توجه به افزايش جمعيت در نقاط شهري و توسعه تكنولوژي و دغدغه داشتن ترافيك روان و حل مشکلات ترافیکی نياز به برنامه ريزي دقيق و حساب شده دارد .ساماندهي حمل و نقل درون شهري در نقاط شهري باعث بوجود آمدن شهري سالم و پايدار ميگردد .در جوامع امروزي شهروندان هر روز هزينه هاي زیادی را بطور مستقيم يا غير مستقيم بدليل مشكلات ترافيك سنگين و عدم كارآئي حمل و نقل درون شهري مي پردازند كه عبارتند از:اتلاف انرژي،اتلاف وقت،مشكلات زيست محيطي،بهداشتي،رواني،تصادفات وغيره كه اين مشكلات بر اساس افزايش شمار خودروها و بكارگيري روز افزون خودروهاي شخصي كاهش سفر با وسايل نقليه عمومي بوجود مي آيد.با توجه به تاثيرات مستقيم اين بخش بر تصميمات كلان اقتصادي اجتماعي فرهنگي بحث سيستم حمل ونقل درون شهري بصورت بحث كلان در جوامع امروزي مطرح می گردد.در نتيجه می بايست سياستهايي را در زمينه حمل و نقل درون شهري اختيار نمود تا راههاي انسجام سيستم مزبورجهت كاهش حجم ترافيك ورفع مشكل شهروندان به نتيجه مطلوب برسد چه بسا لحظه اي درنگ جايز نبوده و شايد فردا نيز دير باشد.با عنايت به موارد بالا و مشكلات موجود شهر بوکان نيزتدبيروسياستي را مي طلبد كه در آن پيش بيني افزايش سهم حمل و نقل عمومي درون شهري اعم از تاكسي،اتوبوس،تاكسي تلفني وهمچنين تعديل ومحدود نمودن تردد خودروهاي شخصي با توجه به بافت شهر صورت پذيرد وبراین اساس سازمان مدیریت ونظارت برتاکسیرانی بوکان وظایف مهم وخطیری را عهده دارگردیده است،وامید است انشاءا... با استعانت ازالطاف خداوند منان ورهنمودهای مسئولین دلسوز واعضای محترم ومعزز شورای سازمان تاکسیرانی،اقدامات اساسی وعملی درجهت رفع مشکلات موجود وایجاد شهری توسعه یافته همراه با آرامش وآسایش برای شهروندان عزیزوگرامی به انجام برسانیم

لقمان شافعی 

سرپرست سازمان مدیریت ونظارت برتاكسيراني بوکان

اهداف و وظایف سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی بوکان

شهرداری نهادی غیر دولتی و عمومی است که در محدوده یک شهر به ارائه خدمات مختلف می پردازد و درواقع تعیین کننده ترین نهاد در مدیریت شهری محسوب میشود. نقش شهرداری تنها به امکانات زیر بنایی شهر و وظایف روزمره محدود نمی شود بلکه برنامه ریزی ، مدیریت و توسعه تمامی عرصه های شهر را نیز در بر می گیرد شهرداری ها دارای وظایف و اختیارات متفاوت هستند و دامنه وظایف و عملکردشان به عنوان نهاد مدنی و محلی و عمومی هر روز بنا به ضرورت گسترده می شود. بنا بر این امکانات و فرصت های موجود نیز باید معطوف به رسالت اصلی آن باشد که همانا بهبود ارتقای عرصه های زندگی شهروندان در تمامی زمینه های زندگی شهری منجمله حمل و نقل درون شهری می باشد .لذا دراین راستاودرجهت تحقق لايحه قانون راجع به تمركز امور تاكسيراني زير نظر شهرداريهاي كشور و قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده مصوب ۱۳۷۲/۰۵/۲۰مجلس محترم شوراي اسلامي ايران ودراجرای ماده ۱۹آئین نامه اجرائی قانون مذکورودراجرای ماده ۶۲ قانون شهرداریها،شهرداری بوکان در سال ۱۳۸۳ اقدام به تاسیس سازمان مدیریت ونظارت برتاکسیرانی نموده و اين سازمان با توجه به موقعيت جغرافيايي شهربوکان و نظم و انسجام بخشيدن به سيستم حمل و نقل درون شهري و خدمات رساني بهينه به شهروندان گرامي و همچنين تحت پوشش قرار دادن دو بخش اصلي ( تاكسيهاي شهري تاكسي تلفنيها ) و ساماندهي و هدايت آنها با توجه به مديريت شهري اهداف ذیل را مد نظر قرارداده است :
۱ - اجراي طرحهاي مطالعاتي و برنامه ريزي و نظارتي
۲ - تلاش درجهت رفاه حال شهروندان گرامي با اجراي طرحهاي ضربتي جهت كاهش حجم ترافيك و سرويس دهي مناسب خصوصاَ در ساعات پيك ترافيك و همچنين پيشنهاد و اجراي نرخ كرايه مناسب و نظارت بر اجراي آن و پيگيري شكايتهاي احتمالي شهروندان
۳ - تصميم گيري و تعيين تكليف نسبت به كليه امور مربوط به سيستم حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري .
۴ - رعايت قوانين و مقررات موضوعه و هماهنگي وهمكاري با ساير ارگانهاي ذيربط .
۵ - تدوين و تصويب آئين نامه هاي و دستورالعملها و بخشنامه هاي داخلي مورد نياز كه به بهبود كار سرعت بخشد .
۶ - اجرا و اعمال مقررات مصوب نسبت به تاكسيرانان و تاكسيداران و اعضاي تحت پوشش
۷ - تشكيل و نظارت بر شركت تعاوني فعال در اموررفاهي - درماني - مسكن - تهيه لوازم وقطعات اتومبيل - تسهيلات بانكي - براي اعضاي تحت پوشش
۸ - برنامه ريزي دقيق در امور اجرائي - كنترل - بازرسي - امور انضباطي و تشويق و ترغيب با عنايت به موارد قانوني
۹ - پيگيري در خصوص اجراي طرح بيمه تامين اجتماعي رانندگان با عنايت به مصوبات اخيرمجلس محترم شوراي اسلامي
۱۰ - پيگيري طرح توسعه ونوسازی ناوگان حمل ونقل درون شهری


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است
گروه برنامه نویسی سان اَپ