خروج
سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بوکان

صدور برگ مرخصی آخرین اخبار سازمان حمل و نقل خرید و فروش تاکسی تماس با ما

طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی

۱۳۹۹-۰۵-۲۲

طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی

باتوجه به صدورمجوزشماره گذاری تاکسی های دو گانه سوزامکان ثبت نام درطرح نقدی نوسازی ناوگان  (طرح ستا د ) تاپایان مهرماه سالجاری امکان پذیر میباشد لذامتقاضیان باتوجه به محدودیت زمانی به سامانه نوسازی ناوگان طرح ستاد مراجعه فرمایند                                                                                   روابط عمومی سازمان حمل ونقل شهرداری بوکان

لوازم یدکی جیپ صحرا
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است
گروه برنامه نویسی سان اَپ