خروج
سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بوکان

صدور برگ مرخصی آخرین اخبار سازمان حمل و نقل خرید و فروش تاکسی تماس با ما

آدرس و شماره تماس آژانسهای تاکسی تلفنی بوکان

۱۳۹۶-۰۸-۲۱

آدرس و شماره تماس آژانسهای تاکسی تلفنی بوکان
    لیست آژانسهای سطح شهر بوکان       
کد آژانس نام ونام خانوادگی نام  آژانس همراه مدیرآژانس تلفن آژانس   آدرس آژانس
۱ سیامک کفاشی بوکانی آزادی ۹۱۴۱۸۰۱۱۷۰ ۴۶۲۲۳۰۰۶ بلوار پاسداران
۲ فتاح نوری آسیا ۹۱۴۱۸۰۶۰۱۵ ۴۶۲۳۰۷۰۰ خ اندیشه
۳ صلاح احمدی آریز ۹۱۴۸۵۸۹۴۹۹ ۴۶۲۲۳۰۰۲ خیابان حضرت حمزه 
۴ طه قادری  امید ۹۱۴۹۸۱۱۴۸۶ ۴۶۲۳۳۰۰۷ شهرک نساجی 
۵ محمد عزیزی بهار ۹۱۴۱۸۴۳۹۷۷ ۴۶۲۲۴۲۶۲  خیابان ورزش - مسجد بلال
۶ کامل عباسی لابه  پیشوا ۹۱۴۳۸۲۴۰۴۲ ۴۶۲۲۵۵۶۶ بلوار شیخ حسن معروفی
۷ باقی سعیدی پرواز ۹۱۴۱۸۰۵۲۶۸ ۴۶۲۲۵۰۰۰ شهرک گلستان
۸ هادی داشبندی پرشیا ۹۱۴۱۸۴۴۲۴۹ ۴۶۲۲۳۰۰۳ خیابان سالمندان
۹ عباس ابراهیمی چلچله ۹۱۴۳۸۱۳۵۲۹ ۴۶۲۳۴۰۵۰ خ سید جمال الدین 
۱۰ جمال امینی خیام ۹۱۴۷۲۲۰۴۴۶ ۴۶۲۲۴۰۰۶ انتهای خ صلاح الدین ایوبی
۱۱ ارسلان حمیدی دوستی ۹۱۴۵۰۸۱۶۱۱ ۴۶۲۲۷۰۰۰ خ علم و صنعت
۱۲ صلاح افشاری دریا ۹۱۴۴۸۲۸۲۳۳ ۴۶۲۲۴۲۴۲ خ بعثت
۱۳ محمد فاتحی بوکانی رخش ۶۲۳۶۲۲۱ ۴۶۲۳۵۰۰۵ خ شهید ذوالفقاری
۱۴ فردین قاجری سینا ۹۳۵۹۸۸۴۸۰۲ ۴۶۳۳۵۱۵۱ کلتپه خ وفائی
۱۵ سلیم حسنی  سهند ۹۳۷۶۴۸۴۹۷۰ ۴۶۲۲۵۵۴۴ خ  شهید بهرامی
۱۶ لقمان سلیمان جهان سمند سیر ۹۱۴۸۰۰۹۹۶۲ ۴۶۳۳۴۰۸۸ خ سیمینه ۱۶ متری میرزائی
۱۷ ناصر فرومند سروش ۹۱۴۸۴۳۷۳۴۱ ۴۶۲۲۷۷۷۷ خیابان شهید فهمیده روبرو دبیر ستان 
۱۸ سید سلام محمدی شاهین ۹۱۴۹۸۱۱۸۳۰ ۴۶۲۲۲۱۵۰ مجتمع ادارات
۱۹ آزاد بایزید حسیتی شفق  ۹۱۴۳۴۳۵۶۸۰ ۴۶۲۵۸۰۰۸ خ شهداء  
۲۰ طه قادری صحرا ۹۱۴۹۸۱۱۴۸۶ ۴۶۳۳۰۰۰۱ شهرک فرهنگیان بلوار دانش 
۲۱ محمد علی قادری اقدم  کیهان ۹۱۴۳۸۲۵۴۳۸ ۴۶۲۲۳۰۰۵ خ حافظ
۲۲ عبدالحمید ادهمی کالسکه ۹۱۴۶۳۷۱۵۳۰ ۴۶۲۲۷۰۷۰ خ مقبل هنرپژوه 
۲۳ مسعود یاره  موکریان ۹۱۴۳۸۰۶۳۶۰ ۴۶۲۳۰۰۰۱ امیر آباد خ پیام
۲۴ جمال کرد مهاجر ۹۳۵۶۳۳۴۱۲۲ ۴۶۲۳۴۰۰۱ بلوار سربازان گمنام 
۲۵ فرزاد فرجی نمونه  ۹۱۴۷۹۸۷۰۶۱ ۴۶۲۳۴۰۴۳ خ استاد حقیقی
۲۶ افشین حسین زاده همشهری ۹۱۴۹۸۱۳۴۰۳ ۴۶۲۳۳۵۰۰ شهرک اندیشه
۲۷ خالد قاجری هما ۹۱۴۶۲۲۱۳۲۲ ۴۶۲۳۱۸۸۰ خ شهداء
۲۸ حاج عزیز رضایی اندیشه  ۹۱۴۱۸۴۸۶۶۴ ۴۶۲۵۶۶۰۰ کوی اندیشه
۲۹ مهدی فرومند مهر  ۹۱۴۱۸۴۶۰۸۴ ۴۶۲۳۰۵۵۵ بلوار حاج ابوبکر آغا
۳۰ سید علی نورانی  میدیا ۹۱۴۱۸۵۸۵۲۲ ۴۶۲۳۶۴۰۴ امیر اباد
۳۱ جعفر جلالی نوید بی سیم ۹۳۵۱۵۴۳۵۰۱ ۱۳۳ سنگ فرش

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است
گروه برنامه نویسی سان اَپ