خروج
سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بوکان

صدور برگ مرخصی آخرین اخبار سازمان حمل و نقل خرید و فروش تاکسی تماس با ما

سهمیه سوخت وانت بارها

۱۳۹۹-۰۴-۲۶

سهمیه سوخت وانت بارها

باعنایت به طرح سهمیه بندی وانت بارهای شهری که به صورت یکپارچه ازطریق سامانه مدیریت مرکزی حمل بارشهری انجام شده صرفا خودروهایی درفرایند تخصیص سوخت قرارمیگیرند که حداکثر تا روز ۱۵ماه قبل درسامانه    www.utcms.irباموفقیت ثبت نام کرده وشناسه رهگیری دریافت کرده اند                           روابط عمومی سازمان حمل ونقل شهرداری بوکان                                               

لوازم یدکی جیپ صحرا
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است
گروه برنامه نویسی سان اَپ