خروج
سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بوکان

صدور برگ مرخصی آخرین اخبار سازمان حمل و نقل خرید و فروش تاکسی تماس با ما

طرح رایگان تبدیل وانت بارهای بنزینی به گازسوز

۱۳۹۹-۰۵-۰۲

طرح رایگان تبدیل وانت بارهای بنزینی به گازسوز

به منظوراجرایی شدن مصوبه هیات وزیران اجرای طرح تبدیل رایگان سامانه سوخت رسانی ناوگان وانت بارهای کشور بصورت رایگان دردستورکارقرارگرفت ورانندگان وانت بارها بایستی دراسرع وقت جهت تبدیل کردن خودروبنزینی خودبه گازسوزدرسامانهGCR.NIOPDC.IR ثبت نام نمایند. درغیراینصورت سهمیه سخت ماهیانه انها به میزان سهمیه ناوگان ساماندهی نشده کاهش می یابد.                               روابط عمومی سازمان حمل ونقل شهرداری بوکان

لوازم یدکی جیپ صحرا
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است
گروه برنامه نویسی سان اَپ