خروج
سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بوکان

صدور برگ مرخصی آخرین اخبار سازمان حمل و نقل خرید و فروش تاکسی تماس با ما

«تمدید طرح نوسازی تاکسیـــــهای فرسوده»

۱۳۹۵-۰۷-۲۵

«تمدید طرح نوسازی تاکسیـــــهای فرسوده»

طرح نوسازی ناوگان فرسوده تاکسیرانی و تبدیل به احسن تاکسیهای مدل ۸۳ و پایین تر تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید شد و تاکسیرانان عزیز در صورت عدم شرکت در فرآیند قبلی جهت ثبت نام به سازمان تاکسیرانی مراجعه نمایند.


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است
گروه برنامه نویسی سان اَپ