خروج
سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بوکان

صدور برگ مرخصی آخرین اخبار سازمان حمل و نقل خرید و فروش تاکسی تماس با ما

پخش پیام های آموزشی و فرهنگی با همکاری فرماندهی محترم انتظامی شهرستان بوکان

۱۳۹۸-۰۱-۱۱

پخش پیام های آموزشی و فرهنگی با همکاری فرماندهی محترم انتظامی شهرستان بوکان

پخش پیام های آموزشی و فرهنگی به منظور پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری و سرقت و آسیب های فضای مجازی با همکاری فرماندهی محترم انتظامی شهرستان بوکان
❇️روابط عمومي سازمان حمل و نقل شهرداري بوكان


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است
گروه برنامه نویسی سان اَپ