خروج
سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بوکان

صدور برگ مرخصی آخرین اخبار سازمان حمل و نقل خرید و فروش تاکسی تماس با ما

❇️ نصب جدا كننده های ترافیکی در ایستگاهای خیابان شهید بهشتی

۱۳۹۸-۰۱-۱۱

❇️ نصب جدا كننده های ترافیکی در ایستگاهای خیابان شهید بهشتی

❇️ نصب جدا كننده های ترافیکی در ایستگاهای خیابان شهید بهشتی و ساماندهی تاکسی ها در محلهای مذکور
❇️روابط عمومي سازمان حمل و نقل شهرداري بوكان


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است
گروه برنامه نویسی سان اَپ