خروج
سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بوکان

صدور برگ مرخصی آخرین اخبار سازمان حمل و نقل خرید و فروش تاکسی تماس با ما

❇️ نشست سرپرست سازمان حمل و نقل شهرداری بوکان با مدیران آژانس های تاکسی تلفنی و نمایندگان تاکسی

۱۳۹۸-۰۱-۱۱

❇️ نشست سرپرست سازمان حمل و نقل شهرداری بوکان با مدیران آژانس های تاکسی تلفنی و نمایندگان تاکسی

❇️ نشست سرپرست سازمان حمل و نقل شهرداری بوکان با مدیران آژانس های تاکسی تلفنی و نمایندگان تاکسی های درون شهری و تلفنی جهت بررسی و رفع مشکلات مربوط به ناوگان حمل و نقل درون شهری

❇️ روابط عمومی سازمان حمل و نقل درون شهرداری بوکان


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است
گروه برنامه نویسی سان اَپ